Skorstensrenovering

Regn och snö. Värme och kyla.
En skorsten utsätts för hårda påfrestningar.

Fukt och kyla kan tära hårt på det yttre murverket, men det är insidan som utsätts för den mest extrema påverkan.Kraftiga temperaturskillnader, påverkan av sot och tjära, kondensfuktmekaniskt slitage vid sotning etc.

Självklart är en skorsten byggd för att tåla rejäla påfrestningar, men felaktig eldning och dåligt underhåll kan kraftigt förkorta livslängden och i värsta fall innebära en brandfara.

 

Genom att vidta förbyggande åtgärder kan skorstenen skyddas från skador. Och när skador uppstått finns det alternativa metoder för att återskapa en trygg och säker funktion.

Två olika metoder för att förebygga eller reparera

Valet av metod kan vara beroende av olika faktorer. Exempelvis om det är en förebyggande åtgärd som skall göras eller om det gäller reparation av en skadad skorsten. Typ av eldstad och bränsleslag är också faktorer som styr valet av åtgärd.